Plug-in - soldering - shearing foot - welding - repair welding - check solder joint - semi-finished product power test - assembly shell, front shell - glue - cover back shell - finished product test, no load, with load, high pressure and low pressure - ultrasonic, (QA) compaction - aging - finished product test - check brand name - clean - packaging

 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

panpan MA
Chat Now!
Jimmy Ling
Chat Now!
Carrie Cheung
Chat Now!
Terry Du
Chat Now!
Ella Wong
Chat Now!
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.